Alquiler Selva DS470
Schlauchboot Selva DS470

Plätze: 5 pax.
Ab : 250 €

Alquiler Selva DS600
Schlauchboot Selva DS600

Plätze: 10 pax.
Ab : 360 €

Alquiler Selva DS650
Schlauchboot Selva DS650

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 400 €

Alquiler Black Fin 8
Schlauchboot Black Fin 8

Plätze: 8+1 pax.
Ab : 500 €

Alquiler Lomac 9.5
Schlauchboot Lomac 9.5

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 600 €

Alquiler Medline III
Schlauchboot Medline III

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 600 €

Alquiler NZO 760
Schlauchboot NZO 760

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 605 €

Alquiler Kardis 30
Schlauchboot Kardis 30

Plätze: 12+1 pax.
Ab : 665 €

Alquiler Lomac 790
Schlauchboot Lomac 790

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 665 €

Alquiler Sacs 25
Schlauchboot Sacs 25

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 666 €

Alquiler Sacs 33
Schlauchboot Sacs 33

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 750 €

Alquiler Brig 26
Schlauchboot Brig 26

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 790 €

Alquiler Capelli 900
Schlauchboot Capelli 900

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 847 €

Alquiler Maestrale 82
Schlauchboot Maestrale 82

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 847 €

Alquiler Medline 9
Schlauchboot Medline 9

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 910 €

Alquiler Marlin 38
Schlauchboot Marlin 38

Plätze: 11+1 pax.
Ab : 950 €